beraten - begleiten - bilden

492 Jugendmigrationsdienste in Deutschland

JUGENDMIGRATIONSDIENSTE (JMD)

Jugendmigrationsdienste (JMD)

Над 450 пъти в Германия съветване, придружаване, образоване: Jugendmigrationsdienste (JMD) придружават млади хора с мигрантски произход на възраст от 12 до 27 години при техния процес на интеграция в Германия.

При това към съществените задачи се числят индивидуалното съдействие, професионалното съветване, груповите предложения и предложенията за образование, както и силните мрежи в училища и предприятия за обучение. Основни области са езиковата, училищната, професионалната и социалната интеграция.  

Die Jugendmigrationsdienste (миграционните служби за младежи) помагат в това да се оправите в Германия. Дали при проблеми в училището, при търсене на място за обучение или при въпроси за формалностите: JMDs придружава млади мигранти по техния път. Компетентно и безплатно, с разнообразни предложения и на различни езици. 

Целеви групи

  • Деца, младежи и млади възрастни с миграционен произход от 12 до навършването на 27 годишна възраст
  • Родители на деца и младежи с миграционен произход, по-специално по въпроси на образованието/обучението на техните деца
  • Инициативи и институции, които са съществени за интеграционния процес на млади мигранти, включително на лица в обкръжението на младите хора

Цели

  • Подобряване на възможностите за интеграция (езикова, социална училищна и професионална интеграция)
  • Насърчаване на равнопоставеността
  • Насърчаване на участието във всички области на социалния, културния и политическия живот

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website

Haben Sie Fragen zur Anmeldung? Frau Hildebrandt hilft Ihnen gerne weiter

Anna Hildebrandt

hildebrandt@jugendmigrationsdienste.de

Tel: 0228/95 96 8-27
(Mo - Fr. von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr)