Bild mit vier weiblichen Jugendlichen

Jugendmigrationsdienste (JMD)

Над 490 пъти в Германия съветване, придружаване, образоване: Jugendmigrationsdienste (JMD) придружават млади хора с мигрантски произход на възраст от 12 до 27 години при техния процес на интеграция в Германия.

При това към съществените задачи се числят индивидуалното съдействие, професионалното съветване, груповите предложения и предложенията за образование, както и силните мрежи в училища и предприятия за обучение. Основни области са езиковата, училищната, професионалната и социалната интеграция.  

Die Jugendmigrationsdienste (миграционните служби за младежи) помагат в това да се оправите в Германия. Дали при проблеми в училището, при търсене на място за обучение или при въпроси за формалностите: JMDs придружава млади мигранти по техния път. Компетентно и безплатно, с разнообразни предложения и на различни езици. 

Целеви групи

  • Деца, младежи и млади възрастни с миграционен произход от 12 до навършването на 27 годишна възраст
  • Родители на деца и младежи с миграционен произход, по-специално по въпроси на образованието/обучението на техните деца
  • Инициативи и институции, които са съществени за интеграционния процес на млади мигранти, включително на лица в обкръжението на младите хора

Цели

  • Подобряване на възможностите за интеграция (езикова, социална училищна и професионална интеграция)
  • Насърчаване на равнопоставеността
  • Насърчаване на участието във всички области на социалния, културния и политическия живот